Služby pro firmy

Revize
Sháníte odbornou pomoc v oblasti elektro? Neváhejte kontaktovat naši firmu v Přerově! Nabízíme vám revize elektrických a technologických rozvodů.


Nabízíme:
Revize a montáž elektro zařízeníRevize hromosvodu
Revize a montáž elektro zařízeníPorevizní opravy
Revize a montáž elektro zařízeníRevize elektrospotřebičů

Revize a montáž elektro zařízeníRevize objektu
Revize a montáž elektro zařízeníProtokol vnějších vlivů
Revize a montáž elektro zařízeníRevize strojů
Energetické vstupy
Domácnosti a firmy si obchodníka s elektřinou mohou svobodně vybrat od roku 2006. Od té doby zájem o změnu dodavatele neustále roste. Jen loni proběhlo podle statistik Operátora trhu s elektřinou (OTE) přes 230 000 změn dodavatele elektřiny.

Poradíme jak ušetřit za elektřinu?
Jak ušetřit za elektřinu?Zateplení budovy
Jak ušetřit za elektřinu?Používání LED osvětlení
Jak ušetřit za elektřinu?Vhodná hodnota jističe před
    elektroměrem

Jak ušetřit za elektřinu?správně zvolený tarif
Jak ušetřit za elektřinu?změna dodavatele elektrické energie
Montáže a opravy elektro zařízení
Zajistíme montáže všech typů elektrických zařízení v jakýchkoliv podmínkách včetně hromosvodů. Na všechny montáže poskytujeme zákonnou záruku.

Nabízíme montáže a opravy:
Montáže a opravy elektro zařízeníMontáže silnoproudých zařízení
Montáže a opravy elektro zařízeníPožární signalizace (EPS)
Montáže a opravy elektro zařízeníZabezpečovací systémy (EZS)
Montáže a opravy elektro zařízeníDrobné opravy nářadí a spotřebičů 230V
Montáže a opravy elektro zařízeníMontáže hromosvodů a svodičů přepětí
Školení a přezkoušení
Naučíme vás bezpečnostní předpisy, obsluhu a práci na elektrických zařízeních, ochranu před úrazem elektrickým proudem a zásady první pomoci.

Proč provádět školení podle vyhl. 50/78 Sb.?
Proč provádět školení podle vyhl. 50/78 Sb.?osvědčení může kontrolovat inspektorát práce (IP)
Proč provádět školení podle vyhl. 50/78 Sb.?IP vám může udělit blokovou pokutu
Proč provádět školení podle vyhl. 50/78 Sb.?pokud pracujete s elektřinou, vyžaduje zákon získání osvědčení podle
    vyhlášky č. 50/78 Sb.

Zabezpečovací systémy
Minimalizujeme vaše náklady na bezpečnostní systém při zachování maximální účinnosti a uživatelského komfortu.

Nabízíme služby:
Zabezpečovací a kamerové systémykamerové systémy
Zabezpečovací a kamerové systémyzjištění možností dle požadavků a reálných variant
Zabezpečovací a kamerové systémyprotipožární systémy
Zabezpečovací a kamerové systémynabídka řešení a cenová bilance
Zabezpečovací a kamerové systémyrealizace systému
Měření osvětlení
Tato měření jsou nutná pro udělení kolaudace a návrhy osvětlovacích soustav.


Nabízíme:
Měření osvětlení pracovních prostorůpracovní prostory
Měření osvětlení pracovních prostorůkanceláře
Měření osvětlení pracovních prostorůkuchyně
Měření osvětlení pracovních prostorůnouzové osvětlení

Měření osvětlení pracovních prostorůškoly a učebny
Měření osvětlení pracovních prostorůzdravotnická zařízení
Měření osvětlení pracovních prostorůsoukromé bytové prostory